Scrisoare deschisă: Zece fundamente imperative pentru o Românie digitală și prosperă în deceniul 2020-2030

De la transmiterea scrisorii deschise, am elaborat o versiune mai concisă și explicită a propunerilor concrete, grupându-le în patru piloni digitali.

Patru piloni digitali pentru o Românie prosperă în deceniul 2020-2030

https://deepviss.org/wp-content/uploads/2020/01/Patru-piloni-digitali-pentru-o-Rom%C3%A2nie-prosper%C4%83-%C3%AEn-deceniul-2020-2030.pdf

EXCELENŢEI SALE, DOMNUL KLAUS WERNER IOHANNIS

Stimate Domnule Președinte Klaus Werner Iohannis,

Perioada Crăciunului este promovată adesea ca fiind un prilej de celebrare pentru oportunitățile fructificate în timpul anului. Eu cred de asemenea că magia acestei perioade se datorează și faptului că ne dă șanse introspecției, a consolidării interioare, și a recalibrării orizonturilor dintre promisiune și timp de livrare.

Așadar, vă scriu rândurile din această scrisoare deschisă cu ceea ce trebuie să spun că este, de data asta din partea noastră, atenție și îngrijorare pentru viitorul educației profesionale și civice din România deceniului 2020, mai ales în contextul automatizării acerbe și al tendințelor globale de automatizare. 

Concret, în cele ce urmează voi schița o serie de zece propuneri strategice ale României care, în ciuda plasării pe ramuri sociale și instituționale diversificate, au o rădăcină comună: competența informațională și digitală a românilor și României. De asemenea, menționez că grupul nostru de inițiativă și expertiză poate pune la dispoziția Administrației Prezidențiale varianta detaliată a fiecăreia dintre propunerile menționate, în măsura în care ele vor fi de interes. În ciuda faptului că este prematur pentru a discuta despre estimări bugetare, este de părerea noastră că, presupunând susținerea Legislativului și Executivului,  următoarele inițiative sunt fezabil de inițiat în perioada 2020-2025, pentru a fi finalizate până în 2030.

  1. Încredere digitală cu rădăcini locale (”Trust Romania”). Abilitarea instituțiilor publice, a notarilor publici și a altor garanți ai integrității juridice cu emiterea și semnarea de certificate digitale, pe baza acordului uman identificat, autentificat și eficientizarea procesului de autentificare și semnarea dovezilor prin folosirea de mijloace criptografice de garantarea a autenticității, secretitudinii, a non-disputabilității înscrisurilor digitale.
  2. O țara de programatori. Fără discriminare. A învăța să programezi e cea mai scurtă cale sigură și universală afară din sărăcie. Toți copiii ar trebui să aibă șansa să-și dezvolte această claritate de exprimare și de gândire. Țara noastră are nevoie urgentă de platformă online, publică, open-source, cu cel puțin o versiune pentru desktop și una pentru mobile, cu provocări practice, rezolvabile de programare, matematică, informatică și digitalizare, corectate/validate automat.
  3. Silozuri criptografice pentru chei secrete și private, atât binare cât și cuantice, securizate fizic în zona muntoasă a țării, după model elvețian. Promovarea României în spațiul european, transatlantic, dar și în spațiul răsăritean, ca punct imparțial, neutru de stocare a secretelor criptografice sau a unei părți ale acestor secrete.
  4. Creșterea acoperirii în populație și în teritoriu a economiei digitale de producție (“Digital Economy Coverage”). Promovarea și înlesnirea oportunităților de educare profesională digitală, precum și oportunitățile de profesare într-o meserie digitală, eventual prin prestare de tele-muncă (remote work), pentru persoanele din zone defavorizate economic, prin intermediul instrumentelor informatice de instruire, examinare și lucru la distanță, cu validare în timp real sau cu mică întârziere (mai puțin de 10 minute) față de timpul real.
  5. Educare și auto-apărare digitală în școli: instrumente de uz public și campanii de informare publică. Competențele digitale sunt oportunitatea și obligația (sau pe scurt, dreptul) tuturor cetățenilor, indiferent de vreun criteriu discriminatoriu conceptibil în prezent sau viitor. Necesitatea de instruirea și pregătire pentru cetățenii de toate vârstele în legătură cu riscurile aduse de tehnologiile digitale și moderne, mai ales în ceea ce privește intimitatea personală, efectele utilizării excesive sau îndelungate, potențialul pentru diseminarea dezinformării (“fake news”), 
  6. Trasabilitate administrativă în mediul digital. Folosirea încrederii reciproce interinstituționale în înscrisuri autentice, ca mijloc probatoriu semi-automatizabil. Concret, co-semnarea, în calitate de martor instituțional, a înscrisurilor emise de instituții partenere sau conexe, ducând la realizare blockchain inter-instituțional, dublu-criptat, folosind tehnologie open-source (spre exemplu, Blockstack). Desigur, informația prezentată în înscrisuri nu este în mod necesar vizibilă la nivel interinstituțional. Pe de altă parte, dovezile probatorii ale integrității datelor care reprezintă acele înscrisuri sunt disponibile în mod independent, autonom și verificabil, pentru eficientizarea oricărui proces de control sau audit.
  7. RoIntraNet: Robustețea internă a rețelei publice de comunicații digitale a României, în condiții de insularizare parțială sau totală față de Internet, cu cauze de origine internă, externă sau hibridă. Limitarea dependenței de actori externi pentru acces la servicii digitale uzuale, pentru pregătire în situații de forță majoră sau urgență națională.
  8. Sistem agreat de instituții pentru preluarea de la cetățeni a dovezilor video-fotografice pentru probleme raportate. Garantarea integrității custodiale a dovezilor colectate prin mijloace criptografice de moderne. Calcularea automată a timpului de răspuns la solicitări.
  9. Sistem de inventariere a versiunilor succesive ale programelor de guvernare, inclusiv și mai ales propuneri, presupuneri și previziuni economice, pe indicatori multi-măsurabili* (măsurabili de mai mulți observatori independenți, cel puțin unii neutri și cel puțin unii co-interesați)
  10. Digitalizarea protecției consumatorului, printr-o aplicație de etichetare, descriere și inventariere cumulativă a informațiilor de pe etichetă, la fotografiere etichetei cu telefonul. Acest modest demers tehnic are permite coagularea societății civile în spatele unui obiectiv comun, măsurabil: să lucrăm împreună pentru a învăța împreună să mâncăm mai sănătos, folosind tehnologie care funcționează în primul rând în slujba noastră, a cetățenilor.

Suntem un grup de profesioniști, cu experiență în mediul IT, atât din punct de vedere tehnic, comercial, economic, dar și juridic, care își folosesc cunoștințele și priceperea pentru a ajuta factorii legislativi și executivi, fără preferință sau discriminare politică, să găsească noi formulări pentru provocările și soluțiile aduse de revoluția tehnologică a digitalizării, inteligenței artificiale și a sistemelor larg-distribuite.

Vă cerem ajutorul pentru a cârmui efortul și intențiile noastre de a consolida fundația României digitale a deceniului 2020-2030.

În speranța unei colaborări fructuoase pentru țara noastră, închei prin a vă ura Sărbători Fericite și un An Nou plin de realizări luminoase.

Cu deosebit respect,

Bogdan BOCȘE

Fondator

Deep Vision (DeepVISS)

Grup de inițiativă și expertiză

Această scrisoare deschisă a fost transmisă Administrației Prezințiale, pe site-ul acestei (adresa de mai jos), pe 26 decembrie 2019, la ora 17:54

https://www.presidency.ro/ro/presedinte/scrie-i-presedintelui

DeepVISS.org

Knosis.ai

Bogdan Written by: